Auteursrecht

Aanbieder van deze website:

JMT 
Oliemolen 2
4671 HB Dinteloord 
Nederland

(T) +31 (0)167-523925
E-mail: info@jmt.nl

Copyright 2020 - alle rechten voorbehouden.

Alle tekst-, afbeelding-, geluids-, video- en animatiebestanden alsmede hun arrangementen zijn onderworpen aan auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Het mag niet worden gekopieerd voor handelsdoeleinden of worden doorgegeven, noch worden gewijzigd en gebruikt op andere websites. Sommige van onze websites bevatten ook afbeeldingen die vallen onder het auteursrecht van degenen die ze beschikbaar hebben gesteld.

Licentie rechten

JMT wil u een innovatief en informatief internetprogramma aanbieden. We vragen u echter om uw begrip dat JMT haar intellectuele eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en deze internetsite geeft u niet het licentierecht voor het intellectuele eigendom van JMT.

Aansprakelijkheid

We geven u deze informatie zonder enige vorm van garantie, ongeacht of deze expliciet of impliciet is.

Alle impliciete garanties met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor specifieke doeleinden of niet-schending van wetten en patenten zijn uitgesloten. Hoewel we ervan uitgaan dat de door ons verstrekte informatie correct is, kan deze echter nog steeds fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Op onze website kunt u ook links naar andere internetsites vinden. We waarschuwen u dat we geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van deze gelinkte sites. We kunnen daarom geen garantie bieden voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die op deze sites wordt aangeboden. In dit licht distantiëren wij ons hierbij van de inhoud van deze sites. Deze verklaring is van toepassing op alle links naar externe sites op onze website en de inhoud van deze externe sites.

Bouw en codering

Con­nect­hol­land B.V.
Kratonkade 9
3024 ES Rotterdam, The Netherlands