Partners

Meeting Professionals International (MPI)

Sinds 2014 JMT is een partner van Meeting Professionals International (MPI), het platform waar meeting-planners en meeting-leveranciers kennis uitwisselen op het brede terrein van evenementen.

CLC Vecta

JMT is lid van het Centre for Live Communication.    

IFES

IFES is de internationale overkoepelende federatie voor alle nationale / landenverenigingen waarvan de leden actief zijn in de beursdiensten en evenementenmarketingsector. Het doel van IFES is om de commerciële, professionele en sociaalpolitieke belangen van de landenverenigingen die lid zijn op internationaal niveau te promoten.

Cort Events

CORT Event Furnishings is de toonaangevende leverancier van speciale meubilairverhuur voor evenementen in de Verenigde Staten. Met een nationale distributie, een ongeëvenaarde klantenservice en topmerken die speciaal ontwikkeld zijn voor evenementenprofessionals, kan CORT behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een succesvol evenement waar dan ook in de Verenigde Staten. Style & Service Delivered.

Lean & Green

Het Duurzame Logistiek-programma [Sustainable Logistics] wil een expliciete en pragmatische bijdrage leveren aan de verduurzaming van de logistieke keten door het ondersteunen van 250 zogenaamde 'koplopers'. Deze koplopers zijn uit bedrijven binnen de logistieke sector die zich willen committeren aan de doelstellingen van het programma om hun CO2-uitstoot binnen een periode van 5 jaar (peiljaar 2007) met ten minste 20% te verminderen. De Lean & Green Award wordt toegekend op basis van een schriftelijk plan waarin harde CO2-doelstellingen voor 2012/2015 zijn vastgelegd en kritische prestatie-indicatoren worden bepaald.