Duurzame evenementen

KRUIS DE VAKJES AAN EN ONTDEK HET DUURZAAMHEIDSDIVIDEND

Het gevaar met duurzaamheid is dat het een invuloefening wordt, en dat bedrijven het zicht op de grondgedachte erachter verliezen door hun inspanningen om het o zo belangrijke duurzaamheidscertificaat te verkrijgen.

Misschien moeten we hier niet al te bezorgd om zijn omdat bekendheid tot begrip leidt. En op zekere hoogte is het al gebeurd. We hebben nu termen als 'greenwashing', een fenomeen wat bedrijven aanzet tot het doen van grote uitgaven om hun 'groene geloofsbrieven' uit te venten, waarbij veel minder gelet wordt op het teweegbrengen van systematische veranderingen in hun bedrijven om afval en verbruik te verminderen. Maar elk goed beheerd bedrijf ziet duurzaamheid tegenwoordig als een praktisch kader voor het verminderen van de kosten en het verhogen van de winstgevendheid.

STANDAARD VOOR DUURZAME EVENEMENTEN

Duurzame normen zijn ontstaan als reactie op het toegenomen milieubewustzijn binnen de evenementenbranche, en met de steun van belangenverenigingen werden ze opgenomen in de internationale norm voor duurzame evenementen, de ISO20121-normering.

Wat u wellicht zult ontdekken, werkend aan de naleving van de ISO20121-normering, of het in algemeen zin verbeteren van uw duurzaamheid als een bedrijf, is hoeveel afval een enkel MKB-bedrijf per jaar kan genereren, en hoeveel geld kan worden bespaard met eenvoudige investeringen zoals in een afvalpers. Misschien heeft u wel ontdekt dat het plaatsen van nieuwe kranen en andere toepassingen in uw toiletten het waterverbruik drastisch heeft beperkt. Bij JMT hebben we de afgelopen jaren dit en nog veel meer ondervonden op weg naar de ISO20121-normering.

Wat misschien ooit begon als invuloefening, wordt nu een reis vol begrip. Het doel is nu het creëren van een afvalloze bedrijfstak. Dat vereist evenwel veel meer is dan een eenzijdige inspanning van de kant van individuele bedrijven, en het zal afhangen van de infrastructuur en de ondersteuning die geleverd wordt in samenwerking met overheden en internationale organisaties. Maar bedenk dat elke stap in de goede richting er een van echte vooruitgang is.

WETGEVING VOOR DUURZAAM ONDERNEMEN

Natuurlijk zijn wet- en regelgevingen krachtige factoren in het veranderen van gedrag waardoor bedrijven duurzamer worden. Beperkingen zoals de London Ultra Low Emissions Zone (Ultralage Emissiezone van London; ULEZ) en soortgelijke initiatieven in Europa dwingen ons om ons wagenpark in overeenstemming te brengen met de Euro 5-normering. Maar de verbeteringen van het brandstofverbruik en de daarmee gepaard gaande effecten zijn net zo verregaand, zo niet meer. Met ons One Network in Europa zijn we in staat om het aantal 'meubelen-mijlen' die onze meubelvoorraad aflegt drastisch te verminderen doordat we het meubilair en de vloerbedekkingen van klantenorders leveren vanuit ons dichtstbijzijnde pakhuis in Europa. Onze producten hebben nog meer logistieke voordelen omdat ze stapelbaar zijn en licht van gewicht. En we gebruiken zoveel mogelijk we materialen die herstelbaar, recyclebaar of hernieuwbare zijn.

U zou zichzelf af kunnen vragen: "wie profiteert er nu van dit alles?" Nou, het is een win-win-win-situatie! In de eerste plaats bewegen bedrijven in de juiste richting – de evenementenbedrijven in het bijzonder – om schonere, ecologisch duurzamere industrieën te creëren, en dat is een overwinning voor het publiek, de wereld en het milieu. Klanten winnen door een grotere efficiëntie en verlaging van de totale kosten, en bedrijven winnen door het snijden in de kosten voor brandstof, elektriciteit, water en afvalverwerking.