Cookies & Privacy

Algemeen

In deze privacy- en cookieverklaring wordt beschreven hoe JMT de persoonsgegevens van gebruikers van de websites en social media accounts van JMT (hierna: de diensten) verwerkt. Gegevens op met betrekking tot het gebruik van de diensten, zoals de bezochte webpagina’s, interacties met website content, cookie-ID’s, referrer-URLs en gegevens over de gebruikte apparatuur en instellingen van de software op uw apparaat slaat JMT op. JMT kan gegevens die verkregen zijn via de ene dienst (bijvoorbeeld social media) toevoegen aan een profiel dat is opgebouwd via een andere dienst (bijvoorbeeld de website). Dit doet JMT alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

JMT verzamelt persoonsgegevens wanneer u deze via de diensten aan JMT heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten of door u aan te melden voor een nieuwsbrief van JMT. JMT gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan JMT heeft verstrekt:

  • Wanneer u JMT om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt JMT uw persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. 
  • Wanneer u uzelf heeft opgegeven voor een nieuwsbrief, dan zal JMT uw persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. 
  • Wanneer u diensten van JMT gebruikt, zoals de website, dan zal JMT uw gegevens verwerken voor het (laten) tonen van gerichte advertenties, het gebruik van sociale media, het genereren van web statistieken, het opstellen van interesseprofielen, het tonen van aanbevelingen, het maken van marktanalyses en het verbeteren van de gebruikservaring van de diensten. 

Doorgifte aan derden

JMT zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij: 

  • de doorgifte geschiedt aan een door JMT voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker JMT een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of 
  • JMT op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken vragen hebt over deze privacyverklaring kan de gebruiker contact opnemen met JMT via de contactpagina. Indien gebruikers zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief, kunnen zij zich daarvoor afmelden een e-mail of onderaan een verstuurde nieuwsbrief. 

Beveiliging


JMT heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij u op de computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst zodra de websites of apps van JMT gebruikt worden. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. 

Deze cookies zijn in te delen in enkele categorieën: 

  • Noodzakelijke cookies helpen de websites en apps van JMT te functioneren. Zonder deze cookies kunnen de websites en apps niet naar behoren werken. Deze cookies kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. 
  • Het opslaan van voorkeuren en instellingen gebeurt met voorkeurscookies. Zo kan de relevante informatie getoond worden wanneer u weer naar de website terugkeert. Een tweede voorbeeld is wanneer u geen op interesses gebaseerde reclame wilt ontvangen. In dat geval slaat JMT deze voorkeur op in een cookie op uw apparaat. 
  • Statistische cookies zorgen ervoor dat JMT kan leren over hoe gebruikers interacteren met de websites. Deze data wordt vervolgens gebruikt om aanpassingen door te voeren zodat de gebruikerservaring van de JMT diensten verder verbeterd wordt. Ook kan JMT dankzij deze cookies leren wat het resultaat is van haar marketinginspanningen. Voorbeelden van statistische cookies zijn de cookies die worden geplaatst ten behoeve van Google Analytics. 
  • Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende diensten gebruiken. Het doel hiervan is om advertenties en andere vormen van communicatie weer te geven die toegesneden zijn op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Cookies vanuit sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube zijn ook marketingcookies, zij zorgen voor interactie met plugins van sociale netwerken. Hiermee kan een gebruiker op een persoonlijke manier onderdelen van een website delen op populaire sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en YouTube (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij door middel van cookies verwerken.
  • Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die JMT nog aan het classificeren is samen met de aanbieders van de afzonderlijke cookies. 

Toepassing van cookies door JMT

JMT maakt voor haar diensten gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor verschillende doeleinden.

JMT gebruikt cookies om het gebruik van onze webshop te faciliteren/ het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Daarnaast plaatsen wij met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Gebruik van cookies

Zonder plaatsing van noodzakelijke cookies staat JMT gebruikers niet toe om de diensten te gebruiken. JMT zal echter standaard vragen om akkoord te gaan met het gebruik van alle door JMT gebruikte cookies. 

Deze informatie is in september 2016 voor het eerst gepubliceerd. Het kan zijn dat bovenstaande omschrijving, ondanks onze inspanningen, nog niet 100% volledig is. Aan de completering hiervan wordt gewerkt. Mocht u een cookie tegenkomen die niet beschreven staat, dan kunt u dit aan JMT melden via de contactpagina. 

Cookies verwijderen

U kunt cookies altijd controleren en wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Meer hierover leest u op de website aboutcookies.org. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken. Het blokkeren of wissen van cookies betekent overigens niet dat u geen advertenties meer zult zien. 

Naast cookies kunnen onze diensten ook gebruik maken van andere soortgelijke technologieën om gegevens op uw apparaat op te slaan en te lezen. Net zoals cookies worden deze technologieën gebruikt om een unieke aanduidingscode op te slaan voor uw apparaat, die vervolgens kan worden gebruikt om uw gedrag te volgen. Die aanduidingscode kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op (o.a.) uw browserinstellingen in combinatie met uw IP adres. Mocht u het niet op prijs stellen dat uw gedrag gevolgd wordt, dan kunt u dit uitschakelen via de Do-No-Track-functie van uw browser. Het verwijderen van cookies heeft niet tot gevolg dat uw gedrag niet meer gevolgd wordt.

Aanpassen Privacy- en cookieverklaring

JMT behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Raadpleeg de privacy- en cookieverklaring dan ook regelmatig.